مجله پمپ

پمپ دلتا : {0 تا 100 پمپ دلتا} پمپ Delta چیست؟ویژگی پمپ دلتا چیست؟

انواع پمپ دلتا پمپ های جابجایی متغیر که برای مدارهای هیدرولیکی حلقه باز طراحی شده اند ، امکان عملکرد بهینه را برای یک کاربرد خاص فراهم می کنند جریان تامین شده توسط پمپ به طور خودگار با توجه به بار هیدرولیکی تنظیم می شود.
انواع پمپ دلتا

پمپ دلتا DELTA در این مقاله به بررسی آن می پردازیم تا شما را با جزییات این پمپ آشنا کنیم .

پمپ دلتا : شرکت تولید کننده پمپ دلتا سرویس کامل و یک مرکز تولید است . با بهره گیری از دانش و تجربه 40 ساله ، نتیجه کار توسعه پیشرفته و تجزیه و تحلیل نیازهای کاربر نهایی هیدرولیک هستند .

پمپ های جابجایی متغیر که برای مدارهای هیدرولیکی حلقه باز طراحی شده اند ، امکان عملکرد بهینه را برای یک کاربرد خاص فراهم می کنند جریان تامین شده توسط پمپ به طور خودگار با توجه به بار هیدرولیکی تنظیم می شود.

پمپ های دلتا نیازهای بیشتر کاربران را برآورده می کند .

با پمپ دلتا مصرف انرژی را به حداقل برسانید ، گرم کردن مایعات به حداقل می رسد و کاهش صدا از مزایای پمپ دلتا می باشد .

مزایای پمپ دلتا :

 • عمرطولانی
 • بدون تپش فشار
 • سطح سرو صدای کم
 • نسبت قدرت به وزن استثنایی
 • فشارخروجی بالا
 • راه اندازی آسان

پمپ DELTA یکی از برندهای چینی در صنعت پمپ سازی می باشد .که در زمینه تواید پمپ های بشقابی ، جتی و پمپ های شناور فعالیت دارد

جنس پمپ های بشقابی و جتی دلتا از چدن می باشد و پروانه آن از جنس استیل می باشد .

انواع الکترو پمپ های دلتا :

انواع الکتروپمپ دلتا : پمپ دلتا مدل QB60 (پمپ کوچک) ، پمپ دلتا مدل QB70(پمپ متوسط) ، پمپ دلتا مدل QB80(پمپ متوسط) ، پمپ دلتا مدل CPM130(پمپ بشقابی) ، پمپ دلتا مدل CPM146(پمپ بشقابی)
انواع الکتروپمپ DELTA

ویژگی های پمپ های الکتروموتور دلتا که آن را بسیار خاص نشان می دهد .

1- پمپ دلتا مدل QB60 (پمپ کوچک)

 • قدرت : 0.5
 • دبی: حداکثر : 2.4
 • ارتفاع (هد): 40
 • مکش: 1اینچ
 • دهش: 1 اینچ
 • جنس پروانه : برنج
 • دارای مقاومت IP44 در برابر نفوذ آب
 • جنس شفت موتور : استیل
 • دارای سیم پیچی
 • پمپ تک فاز

2- پمپ دلتا مدل QB70(پمپ متوسط)

 • قدرت : 0.8
 • دبی: حداکثر : 2.7
 • ارتفاع (هد): 50
 • مکش: 1اینچ
 • دهش: 1 اینچ
 • جنس پروانه : برنج
 • دارای مقاومت IP44 در برابر نفوذ آب
 • جنس شفت موتور : استیل
 • دارای سیم پیچی
 • پمپ تک فاز

3- پمپ دلتا مدل QB80(پمپ متوسط)

 • قدرت : 1
 • دبی: حداکثر : 3
 • ارتفاع (هد): 55
 • مکش: 1اینچ
 • دهش: 1 این
 • جنس پروانه : برنج
 • دارای مقاومت IP44 در برابر نفوذ آب
 • جنس شفت موتور : استیل
 • دارای سیم پیچی
 • پمپ تک فاز

4- پمپ دلتا مدل CPM130(پمپ بشقابی)

 • قدرت : 0.5
 • دبی: حداکثر : 5.4
 • ارتفاع (هد): 22
 • مکش: 1اینچ
 • دهش: 1 این
 • جنس پروانه : استیل
 • دارای مقاومت IP44 در برابر نفوذ آب
 • جنس شفت موتور : استیل
 • دارای سیم پیچی
 • پمپ تک فاز

5- پمپ دلتا مدل CPM146(پمپ بشقابی)

 • قدرت : 0.8
 • دبی: حداکثر : 6
 • ارتفاع (هد): 28
 • مکش: 1اینچ
 • دهش: 1 اینچ
 • جنس پروانه : استیل
 • دارای مقاومت IP44 در برابر نفوذ آب
 • جنس شفت موتور : استیل
 • دارای سیم پیچی
 • پمپ تک فاز
انواع الکتروپمپ DELTA : پمپ دلتا مدل CPM158(پمپ بشقابی) ، پمپ دلتا مدل CPM180 (پمپ بشقابی) ، پمپ دلتا مدل CPM200(پمپ بشقابی) JET60 (پمپ جتی) (پمپ جتی 100، 180،200)
انواع پمپ DELTA

6-پمپ دلتا مدل CPM158(پمپ بشقابی)

 • قدرت : 1
 • دبی: حداکثر : 6.6
 • ارتفاع (هد): 32
 • مکش: 1اینچ
 • دهش: 1 این
 • جنس پروانه : استیل
 • دارای مقاومت IP44 در برابر نفوذ آب
 • جنس شفت موتور : استیل
 • دارای سیم پیچی
 • پمپ تک فاز

7- پمپ دلتا مدل CPM180 (پمپ بشقابی)

 • قدرت : 1.5
 • دبی: حداکثر : 10.2
 • ارتفاع (هد): 38
 • مکش: 1اینچ
 • دهش: 1 این
 • جنس پروانه : استیل
 • دارای مقاومت IP44 در برابر نفوذ آب
 • جنس شفت موتور : استیل
 • دارای سیم پیچی
 • پمپ تک فاز

8- پمپ دلتا مدل CPM200(پمپ بشقابی)

 • قدرت : 2
 • دبی: حداکثر : 10.8
 • ارتفاع (هد): 42
 • مکش: 1.1/4 اینچ
 • دهش: 1 اینچ
 • جنس پروانه : استیل
 • دارای مقاومت IP44 در برابر نفوذ آب
 • جنس شفت موتور : استیل
 • دارای سیم پیچی
 • پمپ تک فاز

9- پمپ دلتا مدل JET60 (پمپ جتی)

 • قدرت : 0.6
 • دبی: حداکثر : 3
 • ارتفاع (هد): 38
 • مکش: 1اینچ
 • دهش: 1 اینچ
 • جنس پروانه : استیل
 • دارای مقاومت IP44 در برابر نفوذ آب
 • جنس شفت موتور : استیل
 • دارای سیم پیچی
 • پمپ تک فاز

10- پمپ دلتا مدل JET80(پمپ جتی)

 • قدرت : 0.8
 • دبی: حداکثر : 3.3
 • ارتفاع (هد): 44
 • مکش: 1اینچ
 • دهش: 1 اینچ
 • جنس پروانه : استیل
 • دارای مقاومت IP44 در برابر نفوذ آب
 • جنس شفت موتور : استیل
 • دارای سیم پیچی
 • پمپ تک فاز

11- پمپ دلتا مدل JET100(پمپ جتی)

 • قدرت : 1
 • دبی: حداکثر : 4
 • ارتفاع (هد): 50
 • مکش: 1اینچ
 • دهش: 1 اینچ
 • جنس پروانه : استیل
 • دارای مقاومت IP44 در برابر نفوذ آب
 • جنس شفت موتور : استیل
 • دارای سیم پیچی
 • پمپ تک فاز

12- پمپ دلتا مدل JET180 (پمپ جتی)

 • قدرت : 1.5
 • دبی: حداکثر : 5.5
 • ارتفاع (هد): 50
 • مکش: 1.1/4اینچ
 • دهش: 1 اینچ
 • جنس پروانه : برنج
 • دارای مقاومت IP44 در برابر نفوذ آب
 • جنس شفت موتور : استیل
 • دارای سیم پیچی
 • پمپ تک فاز

13- پمپ دلتا مدل JET200(پمپ جتی)

 • قدرت : 2
 • دبی: حداکثر : 6
 • ارتفاع (هد): 55
 • مکش: 1.1/4 اینچ
 • دهش: 1 اینچ
 • جنس پروانه : برنج
 • دارای مقاومت IP44 در برابر نفوذ آب
 • جنس شفت موتور : استیل
 • دارای سیم پیچی
 • پمپ تک فاز

14- پمپ دلتا مدل SGJ600(پمپ جتی)

 • قدرت : 0.6
 • دبی: حداکثر : 3
 • ارتفاع (هد): 40
 • مکش: 1 اینچ
 • دهش: 1 اینچ
 • جنس پروانه : استیل
 • دارای مقاومت IP44 در برابر نفوذ آب
 • جنس شفت موتور : استیل
 • دارای سیم پیچی
 • پمپ تک فاز

15- پمپ دلتا مدل SGJ800(پمپ جتی)

 • قدرت : 0.8
 • دبی: حداکثر : 3.3
 • ارتفاع (هد): 45
 • مکش: 1 اینچ
 • دهش: 1 اینچ
 • جنس پروانه : استیل
 • دارای مقاومت IP44 در برابر نفوذ آب
 • جنس شفت موتور : استیل
 • دارای سیم پیچی
 • پمپ تک فاز

16- پمپ دلتا مدل SGJ1000(پمپ جتی)

 • قدرت : 1
 • دبی: حداکثر : 3.5
 • ارتفاع (هد): 50
 • مکش: 1 اینچ
 • دهش: 1 اینچ
 • جنس پروانه : استیل
 • دارای مقاومت IP44 در برابر نفوذ آب
 • جنس شفت موتور : استیل
 • دارای سیم پیچی
 • پمپ تک فاز
انواع پمپ دلتا : پمپ دلتا مدل 2CP25/140H (پمپ بشقابی) ، پمپ دلتا مدل HF-5BM (پمپ دو اینچ) ، پمپ دلتا مدل GP130 (بوسترپمپ کوچک)
انواع پمپ DELTA

17- پمپ دلتا مدل 2CP25/140H (پمپ بشقابی)

 • قدرت : 1.5
 • دبی: حداکثر : 6.3
 • ارتفاع (هد): 45
 • مکش: 1.1/4 اینچ
 • دهش: 1 اینچ
 • جنس پروانه : دو پروانه برنج
 • دارای مقاومت IP44 در برابر نفوذ آب
 • جنس شفت موتور : استیل
 • دارای سیم پیچی
 • پمپ تک فاز

18- پمپ دلتا مدل 2CP25/160H (پمپ بشقابی)

 • قدرت : 1.5
 • دبی: حداکثر : 30
 • ارتفاع (هد): 20
 • مکش: 2 اینچ
 • دهش: 2 اینچ
 • جنس پروانه : دوپروانه برنج
 • دارای مقاومت IP44 در برابر نفوذ آب
 • جنس شفت موتور : استیل
 • دارای سیم پیچی
 • پمپ تک فاز

19- پمپ دلتا مدل HF-5BM (پمپ دو اینچ)

 • قدرت : 1.5
 • دبی: حداکثر : 30
 • ارتفاع (هد): 20
 • مکش: 2 اینچ
 • دهش: 2 اینچ
 • جنس پروانه : برنج
 • دارای مقاومت IP44 در برابر نفوذ آب
 • جنس شفت موتور : استیل
 • دارای سیم پیچی
 • پمپ تک فاز

20- پمپ دلتا مدل HF-5AM(پمپ دو اینچ)

 • قدرت : 2
 • دبی: حداکثر : 32
 • ارتفاع (هد): 22
 • مکش: 2 اینچ
 • دهش: 2 اینچ
 • جنس پروانه : برنج
 • دارای مقاومت IP44 در برابر نفوذ آب
 • جنس شفت موتور : استیل
 • دارای سیم پیچی
 • پمپ تک فاز

21- پمپ دلتا مدل GP130 (بوسترپمپ کوچک)

 • قدرت : 0.5
 • دبی: حداکثر : 2.2
 • ارتفاع (هد): 35
 • مکش: 1 اینچ
 • دهش: 1 اینچ
 • دارای مقاومت IP44 در برابر نفوذ آب
 • جنس شفت موتور : استیل
 • دارای سیم پیچی
 • پمپ تک فاز

انواع پمپ های DELTA مخصوص چاه های سه اینچ به بالا ، پمپ دلتا می تواند در آب های با غلظت 25 درصد شن کار کند

1- پمپ DELTA سری 3SDM2/8

 • قدرت : 0.33
 • دبی: حداکثر 3
 • هد (ارتفاع): حداکثر 32
 • دهانه خروجی: 1 اینچ
 • تعداد پروانه : 8
 • جنس بدنه پمپ : استیل
 • جنس شافت : استیل
 • جنس اتصاالات وودی و خروجی : برنج

2-پمپ DELTA سری 3SDM2/11

 • قدرت : 0.5
 • دبی: حداکثر 3
 • هد (ارتفاع): حداکثر 44
 • دهانه خروجی: 1 اینچ
 • تعداد پروانه : 11
 • جنس بدنه پمپ : استیل
 • جنس شافت : استیل
 • جنس اتصاالات وودی و خروجی : برنج

3- پمپ DELTA سری 3SDM2/17

 • قدرت : 0.75
 • دبی: حداکثر 3
 • هد (ارتفاع): حداکثر 68
 • دهانه خروجی: 1 اینچ
 • تعداد پروانه : 17
 • جنس بدنه پمپ : استیل
 • جنس شافت : استیل
 • جنس اتصاالات وودی و خروجی : برنج

4- پمپ DELTA سری 3SDM2/33

 • قدرت : 1.5
 • دبی: حداکثر 3
 • هد (ارتفاع): حداکثر 132
 • دهانه خروجی: 1 اینچ
 • تعداد پروانه : 33
 • جنس بدنه پمپ : استیل
 • جنس شافت : استیل
 • جنس اتصاالات وودی و خروجی : برنج

5- پمپ DELTA سری 3SDM2/24

 • قدرت : 1
 • دبی: حداکثر 3
 • هد (ارتفاع): حداکثر 75
 • دهانه خروجی: 1 اینچ
 • تعداد پروانه : 24
 • جنس بدنه پمپ : استیل
 • جنس شافت : استیل
 • جنس اتصاالات وودی و خروجی : برنج

6- پمپ DELTA سری 4SDM2/6

 • قدرت : 0.5
 • دبی: حداکثر 3
 • هد (ارتفاع): حداکثر 43
 • دهانه خروجی: 1.1/4اینچ
 • تعداد پروانه : 6
 • جنس بدنه پمپ : استیل
 • جنس شافت : استیل
 • جنس اتصاالات وودی و خروجی : برنج

7- پمپDELTA سری 4SDM2/8

 • قدرت : 0.75
 • دبی: حداکثر 3
 • هد (ارتفاع): حداکثر 60
 • دهانه خروجی: 1.1/4 اینچ
 • تعداد پروانه : 8
 • جنس بدنه پمپ : استیل
 • جنس شافت : استیل
 • جنس اتصاالات وودی و خروجی : برنج

8- پمپ DELTA سری 4SDM2/10

 • قدرت : 1
 • دبی: حداکثر 3
 • هد (ارتفاع): حداکثر 85
 • دهانه خروجی: 1.1/4 اینچ
 • تعداد پروانه : 10
 • جنس بدنه پمپ : استیل
 • جنس شافت : استیل
 • جنس اتصاالات وودی و خروجی : برنج

9- پمپ DELTA سری 4SDM2/14

 • قدرت : 1.5
 • دبی: حداکثر 3
 • هد (ارتفاع): حداکثر 119
 • دهانه خروجی: 1.1/4 اینچ
 • تعداد پروانه : 14
 • جنس بدنه پمپ : استیل
 • جنس شافت : استیل
 • جنس اتصاالات وودی و خروجی : برنج

10- پمپ DELTA سری 4SDM2/20

 • قدرت : 2
 • دبی: حداکثر 3
 • هد (ارتفاع): حداکثر 153
 • دهانه خروجی: 1.1/4 اینچ
 • تعداد پروانه : 20
 • جنس بدنه پمپ : استیل
 • جنس شافت : استیل
 • جنس اتصاالات وودی و خروجی : برنج

11- پمپ DELTA سری 4SDM2/28

 • قدرت : 3
 • دبی: حداکثر 3
 • هد (ارتفاع): حداکثر 238
 • دهانه خروجی: 1.1/4 اینچ
 • تعداد پروانه : 28
 • جنس بدنه پمپ : استیل
 • جنس شافت : استیل
 • جنس اتصاالات وودی و خروجی : برنج

12- پمپ DELTA سری 4SDM4.5

 • قدرت : 0.5
 • دبی: حداکثر 5.5
 • هد (ارتفاع): حداکثر 43
 • دهانه خروجی: 1.1/2 اینچ
 • تعداد پروانه : 5
 • جنس بدنه پمپ : استیل
 • جنس شافت : استیل
 • جنس اتصاالات وودی و خروجی : برنج

13- پمپ DELTA سری 4SDM4.7

 • قدرت : 0.75
 • دبی: حداکثر 5.5
 • هد (ارتفاع): حداکثر 58
 • دهانه خروجی: 1.1/2 اینچ
 • تعداد پروانه : 7
 • جنس بدنه پمپ : استیل
 • جنس شافت : استیل
 • جنس اتصاالات وودی و خروجی : برنج

حرف آخر :

در این مقاله سعی کردیم انواع پمپ آب DELTA را برای شما نام برده و ویژگی های بی نظیر این پمپ را برای شما شرح دادیم .

پمپ آب انواع مختلفی دارد به عنوان مثال : پمپ پنتاکس ، پمپ ابارا ، پمپ سایر که در مقالات جداگانه برای شما معرفی کرده ایم تا انتخاب راحت تری بین انواع پمپ نسبت به نیاز خود داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *